הצעת חוק להחמרת עונשם של עברייני חניות נכים

26/01/2014
 
 
לא נכה - אל תחנה

 

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה באזור המסומן כמקום חנית נכים), התשע"ג2013

 

מדברי ההסבר בהצעה לחוק

הקצאת מקומות חנייה לנכים נועדה להקל על התניידותם של הזכאים לתו נכה ועוגנה בחוק בשל ההכרה בה כחיונית לשם מימוש זכויותיהם של בעלי מוגבלויות לשוויון. אולם, קיימת עדיין תופעה רחבת היקף ומטרידה של עברייני תנועה המחנים את רכבם במקומות חנייה המיועדים לנכים. תופעה זו מפריעה לנגישותם של הנכים למקומות שונים ומונעת מהם במקרים רבים לבצע פעולות שונות.

החוק הקיים (פקודת התעבורה) מגדיר מנגנוני אכיפה להתמודדות עם התופעה, עם זאת כבר בשנת 2001 קבע דוח מבקר המדינה, כי נגד נהגים רבים המחנים את רכבם במקומות חנייה השמורים לנכים לא ננקטים צעדי אכיפה כלשהם, או שמוטלים עליהם קנסות בלבד. הרשות המקומית והמשטרה מסתפקות ברוב המקרים בהטלת קנס ואינן פועלות לגרירת הרכב או להרחקתו, אף שנקיטת צעדים אלה עשויה לפתור את הבעיה המיידית של נכה במקרה שמקום החנייה השמור לנכים נתפס (משרד מבקר המדינה, דוח שנתי 52ב, לשנת 2001 ולחשבונות שנת הכספים 2000).

תיקון זה נועד למלא את התחום האפור ולהגדיר ענישה אחידה, ברורה ומחמירה יותר לעוברים על החוק וכן לתת מענה מידי לנכים שהחניה שהוקצתה עבורם על פי חוק נתפסה, זאת מתוך הכרה בחומרת העבירה ובהשלכותיה על ציבור הנכים בישראל. בהתאם למוצע, רשות מקומית תהיה חייבת להרחיק או לגרור כלי רכב שחנה במקום המיועד לנכה.

להצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (חניה באזור המסומן כמקום חנית נכים), התשע"ג2013 - לחצו כאן

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד