הצ"ח: פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים
26/10/2006
 
 

מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לשר האוצר לקבוע בצו פטור מתשלום מס על הכנסתו של תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים, שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על-ידי חבר בני אדם שבשליטתם העוסק בעסק.

הרחבה זו נועדה להקל על כלל התאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים, לגייס תרומות ומענקים אשר יסייעו להם בפיתוח מקומות תעסוקה לנכים ומוגבלים.

צוק העיתים בחברה הישראלית נותן אותותיו גם במפעלים לתעסוקת נכים ומוגבלים. אלה, מתקשים בגיוס תעסוקה לעובדיהם ובהפעלת תחנות עבודה או קווי ייצור שעונים על דרישות השוק וזאת בשל היעדר מקורות מימון עצמאים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש- עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/363), על ידי חבר הכנסת רן כהן (פ/634) ועל ידי חבר הכנסת צבי הנדל (פ/2576).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/400), על ידי חבר הכנסת רן כהן (פ/813) ועל ידי חבר הכנסת צבי הנדל (פ/887).

 

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד