הצ"ח: תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים
26/10/2006
 
 

עד לפני מספר שנים מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים קיבלו פטור מתשלום לארנונה כללית מתוקף סעיף 5(י) לפקודה, בהיותם "מוסד מתנדב לשירות לאומי".

עם פרסומן  של ההנחיות החדשות לרשויות המקומיות ולפיהן, ההנחה למוסד מתנדב לשירות הלאומי מוגבלת לשלוש שנים בלבד ואישורה כרוך בתהליך ארוך של הגשת בקשות ומסמכים, דיון בועדת התמיכות של הרשות המקומית, אישור מליאת הרשות ולאחר מכן דיון ובחינה של הממונה על המחוז. כתוצאה מכך מצאו עצמם מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים ללא פטור מתשלום ארנונה כללית.

זאת ועוד,  במספר רשויות מקומיות נקבעה מדיניות של אי מתן פטור מארנונה כללית לאף מוסד מתנדב לשירות הציבור דבר שיצר מצב שבתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים בעלי פריסה ארצית, רשות מקומית אחת או ממונה על מחוז פלוני יאשר פטור מתשלום ארנונה כללית ביישוב אחד אך בעוד ביישוב אחר מתן פטור יידחה.

לכן מוצע כי התאגידים כולם יהיו פטורים מתשלום ארנונה שנתית וזו תהיה בגובה אפס.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ז-20
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד