הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
17/10/2006
 
 

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - ביטול מגבלת תאריך העברת כתב התחייבות), התשס"ו-2006

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994, מסדיר, בין היתר, את הסעתם למעונות יום שיקומיים של פעוטות עם מוגבלות מתחת לגיל 3, כגון פעוטות עם פיגור שכלי, שיתוק מוחין ותסמונות נדירות.
החוק הקיים מחייב את הרשויות המקומיות להסיע פעוטות עם מוגבלות למעונות יום שיקומיים רק אם מעון היום השיקומי העביר לרשות כתב התחייבות עד ליום 31 ביולי. הבעיה שהתעוררה הינה שבשל משך הזמן הנדרש כדי לאבחן פעוטות עם מוגבלות ובשל עומס העבודה של ועדות הזכאות השונות הפועלות במשרד הרווחה ובמוסד לביטוח לאומי, פעוטות מופנים למעונות יום שיקומיים במשך כל השנה - ולא רק בתקופה שלפני ה-31 ביולי.

המגבלה הקיימת בחוק, שמוצע לבטלהּ, מביאה לכך שפעוטות המופנים למעונות יום שיקומיים אחרי ה-31 ביולי, לא מוסדרת הסעתם והם נותרים בביתם למשך כל אותה השנה. 

הטיפולים הפרא-רפואיים וההתייחסות החינוכית-שיקומית המיוחדת המוענקים לפעוטות במעונות אלו הם בעלי חשיבות רבה מאד להתפתחותם, וחיוני שיינתנו לפעוטות בגיל מוקדם ככל הניתן כדי להשיג את ההתקדמות היעילה ביותר.

על כן מוצע, כי חובת הרשות המקומית שמעון היום השיקומי העביר לה כתב התחייבות להסיע את הפעוט, תיכנס לתוקפה תוך שבועיים מיום קבלת כתב ההתחייבות ולא תותנה בתאריך כלשהו.  

  הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - ביטול מגבלת תאריך העברת כתב התחייבות)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד