הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה), התשס"ו-2006
16/10/2006
 
 

סעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, קובע את סוגי הנכסים הנמצאים בחזקת אדם שלישי והעומדים לזכות החייב, אשר אינם ניתנים לעיקול. עוד קובע הסעיף כי גם צו עיקול על כלל נכסי החייב לא יחול על הנכסים המפורטים בסעיף.
 
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה בה משפחות ויחידים, אשר מלכתחילה השתייכו לשכבות המוחלשות והינם בעלי הכנסה נמוכה, נקלעו למצוקה כלכלית קשה. עקב מצוקתם הכלכלית נקלעו אנשים אלה לחובות, בגינם ננקטו כנגדם הליכים בהוצאה לפועל לגביית החוב.
אנשים המשתייכים לאוכלוסיה זו זכאים לרוב, למענק  סיוע במימון שכר דירה וזאת על-מנת שיוכלו לממן שכר דירה של מקום המגורים.
 
עקב נקיטת הליכי ההוצאה לפועל נגד אנשים אלו, התרחש אחד מן השתיים, אחת, כספי מענק הסיוע בשכר הדירה, שמיועד לסייע לאנשים אלו להשיג  קורת גג, מעוקל במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, שתיים, משרד השיכון, ע"מ להימנע ממצב בו הסיוע יעוקלו, מבטל את זכאותם של האנשים אלה למענק, אך ורק בהתבסס על-כך שננקטים כנגדם הליכי הוצאה לפועל וזאת ע"מ שכספים אלו, שיועדו למטרת מימון גג לזכאים, לא יבלע במימון החובות בגינן ננקטו הליכי ההוצאה לפועל.
 
יצוין, כי משרד השיכון מאפשר לאנשים אלה לחדש את זכאותם ברגע שהליכי העיקול בהוצאה לפועל כנגדם מעוכבים או מבוטלים.
 
תרחישים אלו גרמו לאבסורד, כך שהזכאים לסיוע מהמדינה בשל מצוקתם הכללית, לקורת גג, מתקשים לממש את זכותם הבסיסית זו.
 
הצעת חוק זו מבקשת לתקן עיוות זה.

  הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד