הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכה הזכאי לגמלה), התשע"ב-2012

יציבות כלכלית תלויה במידה רבה בצדק החברתי. כיום בישראל בולט אי-הצדק החברתי המאופיין בפילוג לעניים ועשירים. הבעיה חריפה במיוחד כאשר מדובר באנשים נכים המקבלים קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי
22/05/2012
 
 
משכן הכנסת

 

קצבת הביטוח הלאומי היא מקור ההכנסה היחיד של אוכלוסיית הנכים. סך ההכנסות של נכה יחיד הוא 2,300 שקלים חדשים, ולזוג הוא 3,400 שקלים חדשים לחודש. קצבאות אלו אינן מספקות רמת חיים ראויה ומציבה את  אוכלוסיית הנכים מתחת לקו העוני. במקרים רבים לנכים מקבלי קצבת ביטוח לאומי, שרותי רשות השידור מהווים חלון יחיד  לעולם. מתן פטור יסייע בצורה ממשית לאנשים נזקקים.


כיום, קיימים מספרים חוקים ותקנות הפוטרים אוכלוסיות שונות מתשלום אגרת הטלוויזיה, חלקן באופן קבוע וחלקן במסגרת הוראת שעה. תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד–1974, פוטרות עיוורים וחרשים-אילמים מתשלום האגרה באופן קבוע. כך גם חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000, הפוטר ותיקי מלחמה נזקקים מתשלום האגרה באופן קבוע. במסגרת תיקון מס' 25 לחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 (ס"ח התשע"ב, עמ' 34), קיבלו אוכלוסיות נוספות פטור זמני מתשלום האגרה במסגרת הוראות שעה.


השינוי המוצע ישפר, ולו במעט, את מצבם של הנכים המקבלים קצבת ביטוח לאומי כהכנסה בלעדית.


הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עבד-אלמאלכ דהאמשה וחבר הכנסת טלב אל-סאנע (פ/856) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/2012), ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלי אפללו (פ/1134/17; הוסרה מסדר היום ביום י"א בתמוז התשס"ח (14 ביולי 2008)) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל נודלמן וחברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/1719/17).

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד