הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"א–2011

29/06/2011
 
 

נכון להיום מוכרים למעלה מ-55 אלף איש כנכי צה"ל בדרגת נכות מעל 20% ובנוסף לכך כ-40  אלף נכים בדרגת נכות של עד 19%. מדי שנה מוגשות כ-5,000 תביעות חדשות להכרה כנכה צה"ל. רבים מאד מנכי צה"ל מגישים עם התבגרותם ובמהלך נכותם תביעות בשל החמרת מצבם.


לאחרונה נשמעות טענות לפיהן ציבור קטן של עורכי דין מנצל את מצוקתם של נכי צה"ל ומציע להם להשיג עבורם הכרה כנכי צה"ל, או לחילופין הכרה בהחמרת סעיפי נכותם בעלויות של עשרות אלפי שקלים עבור השירות המשפטי שיקבלו. הסכמים אלה הנחתמים עם ציבור נכי צה"ל גורמים לרבים מהם להגיע אל סף פת לחם ומונעים מרבים להגיש תביעות להכרה בנכותם או להכרה בהחמרת מצבם.


נכי צה"ל תרמו מגופם ונפשם למען המדינה ומן הדין כי המדינה תעניק להם שירותים משפטיים ורפואיים חינם. במידה ואין אפשרות תקציבית להעניק שירותים משפטיים חינם לנכי צה"ל התובעים הכרה בנכותם או הכרה בהחמרת מצבם, אזי מן הצדק כי יחול עליהם הסדר חוקי הדומה לזה שהוחל בשעתו על ציבור ניצולי השואה במסגרת סעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957, אשר הסמיך את שר המשפטים להגביל את גובה שכר הטרחה שנגבה מניצולי השואה במסגרת תביעתם. 


מוצע אפוא כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע בצו גם את גובהו המרבי של שכר טרחת ייצוג נכי צה"ל בפני המוסדות המוכרים, לצורך הכרה בנכותם או הכרה בהחמרת מצבם. תיקון המצב הפרוץ כיום בכל הנוגע להסכמי שכר טרחה יאפשר לכל נכה צה"ל להגיש תביעות למען קבלת מלוא הזכויות המגיעות לו. על מנת למנוע מקרים בהם נדרשים נכי צה"ל לשלם סכומים נוספים מעבר לסכומים שקבע השר כשכר טרחה מרבי, קובעת ההצעה איסור על כל סוג של תוספת תשלום מעבר לזו המותרת כשכר טרחה מרבי. במידה וזו נגבתה מהתובע, רשאי הוא לתבוע את החזרת יתרת הסכום ששולם.

 


הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"א–2011

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד