הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – מאגר מידע והכשרת עובדים זרים), התשע"א–2011
24/03/2011
 
 

הצעת חוק זו נולדה מתוך דיונים רבים בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים בכנסת וכן דיונים שנערכו עם משרדי הממשלה העוסקים בנושא העובדים זרים כגון משרדי הפנים והאוצר, ומטרתה הינה הסדרת נושא הבאת העובדים הזרים למדינת ישראל ושמירה על תנאי העסקתם.
כיום, עובד זר שטרם הגיע לישראל לא תמיד יודע בדיוק איזו סוג עבודה עומדת בפניו, ובנוסף, הוא אינו מחויב  לתחום העיסוק שיועד עבורו, כך שלפעמים, למרות שנעשו מאמצים רבים מצד המעסיק להבאת עובד, בוחר העובד לפנות לענף שונה מזה שבגינו הגיע לישראל.
כמו כן, לא קיים היום מאגר של כלל העובדים הזרים במשרד הפנים. כך יוצא שעובדים זרים רבים נמצאים ללא מעסיק והופכים ללא חוקיים בלי יכולת אכיפה, ומאידך, מובאים לארץ עובדים נוספים למרות שכבר יש עובדים זרים ללא מעסיק. על אף שמשרד הפנים הקים מאגר לעובדים הזרים שאין להם מעסיק, בדיונים בוועדה עלה הצורך למסד את המאגר ולהכליל בו את כלל העובדים. הכמות העובדים הקטנה שהמאגר הנוכחי מכיל וחוסר המחויבות של העובדים למאגר מעלה את הצורך לתת סמכות לשר הפנים ולמסד את הקמת המאגר.
בעיה נוספת שבה נתקלים  מעסיקים רבים, ביניהם רבים מהתחום הסיעודי, היא חוסר הכשרה מתאימה. במקרים רבים העובד שאין לו הכשרה כלל בתחום הסיעודי, מצפה לקבל את ההכשרה ממעסיקו שיכולת חשיבתו מוגבלת. חוסר הכשרה בתחום זה גורם לקשיים רבים למעסיק ולעיתים אף יכול לגרום לסיכון חיים.
גם הסדרי העבודה בתחום הסיעוד לא מוגדרים מספיק ולכן נוצרים קשיים ותביעות משפטיות במיוחד בתחום זה בה אין לעבודה שעות מוגדרות.
מוצע בזה לתקן מאגר של כלל העובדים הזרים שיכלול את פרטיהם ותחומי עיסוקם. כמו כן מוצע להודיע לעובד את תחום ותנאי העסקתו ולהכליל תנאים אלו בחוזה. בנוסף, מוצע להסדיר את הכשרת העובדים הזרים.

  הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – מאגר מידע והכשרת עובדים זרים), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד