הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לנכה)
22/02/2011
 
 

הצעת החוק הנ"ל הוגשה על ידי חבר הכנסת זאב ביילסקי - ועמותת נגישות ישראל כמובן בעדה.

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חבר הכנסת  זאב בילסקי
       
     פ/2963/18   

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לנכה), התשע"א–2011

הוספת סעיף 70א3 1. בפקודת התעבורה , אחרי סעיף 70א2 יבוא:

  "סימון מקום

חניה לנכה 70א3. הציבה רשות תמרור מקומית תמרור שמסמן חניה במקום מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 , תסמן את כל שטח מקום החניה בצבע כחול."

דברי הסבר:

הצעת החוק מבקשת להבליט את מקום החניה המסומן בתמרור שמסמן מקום חניה לנכה, וזאת על ידי צביעת האזור המיועד לחניית הנכה בצבע כחול, אשר יגדיר באופן מדויק וברור את מקום החניה המיועד לנכים. הסימון בצבע יסייע לנכים לזהות את מקומות החניה בצורה קלה יותר ויתריע בפני נהגים שאינם זכאים לחנות בחנית נכה, מלהחנות את רכבם במקום.

---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר א' התשע"א – 21.2.11

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד