הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטות לבית דין אזורי לעבודה), התשע"א–2011
22/02/2011
 
 

שוב ושוב נשמעות טענות על פעילות ועדות ערר של הביטוח לאומי השוללות מנכים את אחוזי הנכות ואת הזכאות לקצבת נכות. בתקשורת הוצגו מקרים בהם הרופא המומחה בתחומו בארץ קובע כי האדם בלתי כשיר ובלתי מסוגל לפעולות מסוימות, אולם ועדות רפואיות או וועדות ערר של הביטוח הלאומי מחליטות אחרת.

מהפרסומים עולה כי במקרים בהם ועדה רפואית של הביטוח הלאומי מאשרת אחוזי נכות – הביטוח הלאומי עצמו מערער ומעלה את התיק בפני וועדות הערר ההופכות את מה שהוחלט בוועדה הרפואית הראשונית.

החוק מותיר בידי וועדות פנימיות של הביטוח הלאומי להכריע במקרים של ערעור, ומאפשר לנכים לעמוד לפני בית משפט רק בעניינים הנוגעים לשאלות משפטיות.

הצעת חוק זו נועדה להתיר לאדם שרואה עצמו נפגע מהחלטות של ועדה רפואית, ועדה לעררים וועדה לעררים לשירותים מיוחדים וכן החלטות בעניין קביעת דרגות נכות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9, או מכוח סעיף 387 או פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 לערער בזכות לבית דין אזורי לעבודה גם בעילות נוספות.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטות לבית דין אזורי לעבודה), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד