הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשע"א–2011
22/02/2011
 
 

האשפוז הסיעודי תוכנן במקור להיכלל בסל הבריאות הממלכתי החל מיום ה-1.1.98. אולם, הכרסום המתמיד בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, הביא לביטול כוונה זו.
הוצאות האשפוז הסיעודי הם נטל בלתי נסבל על האוכלוסייה הקשישה ועל המשפחות התומכות בנזקקים לאשפוז זה.

מן הדין ומן הצדק שאשפוז סיעודי יינתן ככל אשפוז לחולה במצב קשה, בלא תלות במצבו הכלכלי.
הצעת החוק קובעת כי אישפוז סיעודי יהיה כלול בסל הבריאות, ומקצה מקורות מימון לכך זו על ידי העלאת דמי ביטוח בריאות ל-5.5%. לפי תחשיבי משרד הבריאות יש בהעלאה זו כדי לכסות את ההוצאה.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – אשפוז סיעודי), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד