פטור ממס על דלק לאדם אשר משתלם לו מאוצר המדינה תשלום לאחזקת רכב בשל נכות ברגליו
15/02/2011
 
 

אנשים המוגדרים מוגבלי ניידות ומקבלים בשל כך תשלום לאחזקת רכב, אינם יכולים לנוע באופן חופשי ללא רכב, כך שהם תלויים לחלוטין ברכבם. העליות התכופות במחירי הדלק מהוות עבור אותם אנשים מכשול אשר מגביל בפועל את יכולת הניידות שלהם.

עליית מחירי הדלק בינואר האחרון נובעת ממספר גורמים, וביניהם העלאת שיעור מס ערך מוסף על הדלק והעלאת היטל הבלו, על פי החלטת המדינה ובהתאם לשיקוליה. האומדן של מרכיבי התשלום על הדלק הוא אלפי שקלים בשנה לאדם. מדובר בסכום מצטבר אשר עלול לפגוע בהכנסותיו המינימאליות של אדם מוגבל ניידות המקבל קצבת ניידות עבור רכבו, וכתוצאה מכך צפויה להיפגע יכולת הניידות שלו.

לפיכך, מוצע לפטור את אותה אוכלוסיה מוחלשת מתשלום מס ערך מוסף ומתשלום היטל הבלו על הדלק. בנוסף, מוצע להסמיך את שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה ושר הביטחון, לקבוע הוראות ליישום סעיפי הפטור האמורים, לרבות תקרת זכאות חודשית, על פי המלצות הגורמים המקצועיים. תקרת הזכאות כאמור נועדה להבטיח כי פטור זה ישמש רק לצרכיו הפרטיים וההכרחיים של כל זכאי.

 

  פטור ממס על דלק לאדם אשר משתלם לו מאוצר המדינה תשלום לאחזקת רכב בשל נכות ברגליו
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד