הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – העסקת עובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א–2011
15/02/2011
 
 

סעיף 3א(ב) לחוק קובע שני תנאים מצטברים אשר רק בהתקיימם ניתן יהיה להאריך רישיון ישיבה שניתן לעובד זר בתחום הסיעוד אצל מטופל התלוי בו. כתנאי ראשון נקבע כי על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל, ברציפות, במשך השנה שבתכוף לפני תום תקופת ההארכה הכוללת. מוצע כי שר הפנים יהיה רשאי להאריך את רישיון לישיבת הביקור גם אם המטופל לא הועסק בכל פרק הזמן האמור, בהמלצת ועדה בראשות מי שכשיר להיות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, במקרים הומניטאריים יוצאי דופן.

  הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – העסקת עובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד