הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הגבלת גיל העובד הזר), התשע"א–2011
15/02/2011
 
 

תופעת העובדים הזרים במדינת ישראל יצרה שורה של בעיות קשות. לדברי ראש הממשלה ועל פי הנתונים הרשמיים: "כניסה מאסיבית של עובדים זרים לישראל בשנים האחרונות יצרה בעיות בביטחון, סמים ובעיקר פריצת שוק העבודה וירידה בשכר", בעיות אלו מציבות קשיים לטפל בהתחייבות כלפי האוכלוסיות החלשות של מדינת ישראל ששילובן בשוק העבודה היא הדרך היחידה להוציאם ממעגל העוני". יחד עם בעיות אלה מתעוררות גם בעיות קשות של פגיעה בזכויות האזרח של העובדים הזרים, החברה בישראל נחשפה ללא מעט מעשים של ניצול ועושק בין היתר בשל מספרם הרב שלה העובדים הזרים במדינת ישראל והעדר היכולת לפקח עליהם ולשמור על זכויותיהם.
לאור כל אלה ועל מנת לצמצם את התופעות הקשות וההשלכות הפוגעות במדינת ישראל מוצע תיקון זה לחוק שעניינו צמצום מספרם של העובדים הזרים.
המשוכה לפיה עובד זר יקבל היתר רק מגיל 35 ומעלה מטרתה להבטיח כי עובדים זרים שיתקבלו בישראל יהיו כאלה אשר בנו מאחוריהם בתים ומשפחות שיהוו להם אבן שואבת חזרה לארץ מוצאם.
מוצע שהוראות התיקון המוצע לא יחולו על ענף החקלאות.
על מנת להחריג מקרים יוצאי דופן, מקנה התיקון המוצע סמכות לממונה לאשר מקרים מיוחדים בהם הוא יהיה רשאי לאפשר שהייתם של עובדים זרים מתחת לגיל 35 במדינת ישראל.

  הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הגבלת גיל העובד הזר), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד