הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תוקף ניסוי), התשע"א–2011
18/01/2011
 
 

סעיף 225א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קבע תכנית ניסיונית, לבחינת דרך חלופית לקבלת שירותי סיעוד שלא באמצעות גמלה בעין אלא גמלה בכסף, לפי בחירת הזכאי לגמלה. התכנית נקבעה לתקופה של שלוש שנים החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), באזורי ניסוי שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – השר). תכליתו של סעיף 225א האמור היתה לבחון האם תשלום גמלת הסיעוד בכסף תגשים באופן ראוי את המטרה שלשמה נועדה הגמלה. זאת, לאחר שבמשך למעלה משני עשורים עד חקיקת הסעיף האמור, על פי רוב ניתנה הגמלה רק בעין. כדי להמשיך את בחינת הצדקתו של ההסדר, מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה להאריך את משך תקופת הניסיון בשנתיים נוספות.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תוקף ניסוי), התשע"א–2011
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד