הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם), התשס"ו-2006
 
 

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה.

מטרת הצעת חוק זו לתקן את חוק הביטוח הלאומי, כך שאדם יהיה רשאי לקבל את הקצבה המגיעה לו רטרואקטיבית עד 3 שנים מיום הגשת התביעה.

פעמים רבות קורה ואנשים אינם מודעים לזכויותיהם בביטוח הלאומי, ומסיבות שונות נוספות אינם משכילים להגיש תביעה עבור הגמלאות המגיעות להם תוך 12 חודשים. אולם, אין זה הוגן לשלול מהם את הקצבאות בשל כך בלבד. לרוב מדובר באנשים הזקוקים מאוד לכספים הללו, המגיעים להם בצדק, ובשל תמימות וחוסר מודעות לא עמדו בזמנים הנקבעים בחוק הביטוח הלאומי. יש לציין כי במידה והיה נוצר חוב לאותם האנשים כלפי המוסד לביטוח לאומי, הוא היה נגבה רטרואקטיבית גם ליותר משנה אחת.

הצעת חוק זו, כאמור, מבקשת להאריך את התקופה בעדה תשולם גמלה רטרואקטיבית ל- 36 חודשים קודם לחודש שבו הוגשה התביעה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד