הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - שלילת זכאות), התשס"ו-2006
 
 

הגדרת "נפגע" על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – החוק), הינה רחבה מדי וכוללת מתן תגמולים לכל מי שנפגע מפעולות איבה בישראל ומחוצה לה. הגדרה זו כוללת גם תושב שנפגע במדינה בה קיים חשש ממשי לפיגועים ושלגביה תלויה ועומדת אזהרה מטעם המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה (להלן אזהרה).

הצעת החוק באה למנוע מצב בה נפגע ייהנה מתגמולים אם סיכן עצמו ונסע למדינה שלגביה תלויה ועומדת אזהרה, וזאת מבלי להתחשב בהתרעות המטה ללוחמה בטרור. מטרת החוק הינה ללמד את האזרח לקחת אחריות למעשיו ולהתחשב באזהרות היוצאות מטעם המטה ללוחמה בטרור ולהעמיד שיקול נוסף לפניו, שימנע ממנו נסיעה למדינה בה קיים חשש ממשי לפיגועים.

  הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - שלילת זכאות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד