הצעת חוק רשות השידור (תיקון – עיקול טלוויזיה), התשס"ו-2006
 
 

עיף 29 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 מאפשר גבייה על פי פקודת המסים (גבייה). פקודה זו מתירה עיקול מטלטלין, לרבות כספים המצויים בידי צד שלישי (כמו משכורת מן הבנק וקצבאות שונות). לגבי אזרחים רבים – אותם כספים מהווים מקור פרנסה יחיד, ואין זה ראוי להטיל עליהם עיקול. מוצע להגביל את אפשרויות העיקול, כך שתכלולנה רק עיקולו של ציוד המשמש במישרין לקליטת שידורי הטלוויזיה.

  הצעת חוק רשות השידור (תיקון – עיקול טלוויזיה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד