הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה מועדפת בסיעוד), התשס"ו-2006
 
 

חייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת זכאי למענק בסכום של כ-7,200 שקלים חדשים, וזאת בהתמלא התנאים הקבועים בחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי).

העבודות המועדפות שהעבודה בהם מזכה את החייל המשוחרר במענק, מנויות בלוח ח' לחוק הביטוח הלאומי; כיום מנויות בו, בין השאר, עבודה בתחנות דלק, בבנין, בבתי מלון, בחקלאות ובאבטחת בתי ספר.

מוצע להוסיף לרשימת העבודות המועדפות עבודה בתחום הסיעוד, שעיקרה מתן שירותים לצורך סיוע לאנשים עם מוגבלות בביצוע פעולות יום יום או בהשגחה, לאוכלוסיות המנויות בפרט (ז) המוצע.

כן מוצע לקבוע כי לענין המנויים בפסקה (1) עד (4) של פרט (ז) המוצע, לא יהיה זכאי למענק בן משפחה הנותן את שירותי הסיעוד; עוד מוצע לקבוע כי לא יוכר כעבודה מועדפת המזכה במענק, מתן שירותי סיעוד שמהותם ניהול משק בית וזאת לענין השוהים במעונות כמפורט בפרט (ז)(2) ולענין מתן שירותי סיעוד לילד נכה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה מועדפת בסיעוד), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד