הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לפרטיות של מטופל), התשס"ו-2006
 
 

השמירה על כבודו ועל פרטיותו של חולה והסכמתו המלאה לטיפול רפואי הן מזכויותיו הבסיסיות של חולה. על פי חוזר שהוציא משרד הבריאות ב-1996 נקבע כי זכותו של מטופל לסרב לנוכחות או לבדיקה של סטודנטים במהלך השירות הרפואי אותו הוא מקבל. במידה והמטופל יודיע על סירובו יש לקבל את הסירוב בהבנה, והמטופל יזכה למלוא הטיפול והיחס כמתבקש ממצבו הרפואי. בנוסף, החוזר קובע כי יש להסביר למטופל את חשיבות הנוכחות או השתתפות הסטודנט בבדיקה, להביא לידיעת המטופל כי זכותו לסרב וכי על צוות ההוראה להציג בפני המטופל את הסטודנטים ולהבהיר לפניו את מעמדם.

יחד עם זאת, חוזר משרד הבריאות, שהועבר לכל המרכזים הרפואיים פעמיים בשנים האחרונות, אינו מיושם כהלכה. במרבית הפעמים מוכנסים סטודנטים לחדרי בדיקות ונוטלים חלק בביצוע הבדיקה מבלי שהדבר ייאמר לחולים.

הדבר חמור כפליים מאחר והחולים עצמם כלל אינם מודעים לזכותם לסרב לנוכחות הסטודנטים בזמן הבדיקה.

מטרת הצעת חוק זו היא לעגן בחקיקה את הוראות משרד הבריאות, ליידע את ציבור החולים בדבר זכותם לסרב לבדיקה בנוכחות סטודנטים ולהגן על פרטיותם של החולים בצורה המקסימלית ביותר.

  הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לפרטיות של מטופל), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד