הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ו-2006
 
 

הדין הקיים מתיר תשלום גמלה בכסף לידי הזכאי רק כאשר לא ניתן לספק לזכאי שירותי סיעוד והוא גר עם בן משפחה המטפל בו. מוצע עתה להרחיב את החריג הקבוע בחוק כי גם קשיש שניתן לו בביתו טיפול סיעודי בכל שעות היממה, על ידי עובד זר – יהא זכאי לגמלה בכסף.

כיום, מטפל סיעודי המועסק על ידי חברת כח אדם, המשמשת גורם מתווך בלבד, וגובה אחוזים נכבדים מהגמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. "דמי התיווך" שגובה חברת כח האדם, נגבים באופן קבוע ומדי כל חודש, וזאת בנוסף לתשלום החד-פעמי שנגבה עם העסקת העובד הזר.

על פי התיקון המוצע, תשולם הגמלה הכספית ישירות לקשיש הסיעודי הזכאי, ובכך תינתן לו עזרה משמעותית במימון עלותו של המטפל, וזאת מבלי שחברת כח האדם "תגזור" את חלקה מתוך גמלת הסיעוד לה זכאי הנזקק.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום גמלת סיעוד בכסף למי שנזקק לסיוע בכל שעות היממה), התשס"ו-2
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד