הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת שארים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006
 
 

הזכאי לקצבת שאירים שנעשה זכאי לקיצבת זיקנה או להפך, מקבל כיום, לפי סעיף     261(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קצבה אחת מלאה ועוד 50% בלבד מהקצבה האחרת. למצב זה אין כל הצדקה, מאחר שלמבוטח מתמלאים תנאי הזכאות לשתי קצבאות: האחת, מכוח בן הזוג שנפטר, והשניה מכוח עצמו – בגלל הגעתו לגיל קצבת זקנה. מוצע לכן, לקבוע, כי במקרים אלה יקבל המבוטח גם את קצבת השאירים וגם את קצבת הזקנה במלואן, ולא שאחת הקצבאות תשולם בשיעור של 50%, כפי שקורה כיום.

בהקשר זה מן הראוי להצביע על תקדים חשוב: בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, הוכנס ב-1990 תיקון (מס' 30), המאשר כפל גמלאות: עובד מדינה הזכאי לקצבת פרישה זכאי לקבל גם קצבת שארים, עקב פטירתו של בן-זוגו, או גם קצבה בשל פגיעה בעבודה (קצבת נכות) לפי חוק הביטוח הלאומי.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת שארים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד