הצעת חוק עידוד השקעות הון (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשס"ו-2006
 
 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק) קובע כי כל מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב להעסיק עובדים עם מוגבלות באופן שיבטיח את ייצוגם ההולם במקום העבודה.

במסגרת חוק עידוד השקעות הון, מסייעת מדינת ישראל למפעלים ולמשקיעים באמצעות מענקים, הטבות במס והטבות אחרות בהיקפים גדולים.

הצעת החוק מציעה להתנות את הענקת ההטבות בכך שמקבלי המענק יקיימו את הוראות החוק ויעסיקו עובדים עם מוגבלות. 

חשיבות העסקת אנשים עם מוגבלות גדולה במיוחד. עבורם היציאה לעבודה אינה רק סיכוי לפרנסה ועצמאות אלא גם צעד חשוב לקראת השתלבות נורמלית בחברה, ומאחריותה של המדינה לעשות מאמץ לקדם ולעודד את העסקתם. הוספת התנאי לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 יכול להוות כלי חשוב ויעיל לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות.

הוספת התנאי אינה דורשת הקצאת תקציב מיוחד או התארגנות מיוחדת מצד המדינה.

מעבר לכך מדובר בדרישה בסיסית לקיום חוק שנחקק זה מכבר על ידי הכנסת.
במקרים חריגים שבהם המעסיק לא יכול להבטיח ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בשל נסיבות מיוחדות, רשאי שר התעשיה, המסחר והתעסוקה להעניק פטור מדרישה זו, בכפוף לפרסום השיקולים ולאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  הצעת חוק עידוד השקעות הון (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד