הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - בתי שימוש לנכים), התשס"ו-2006
 
 

נוכח המצב הקשה השורר בנוגע לשירותים לנכים בישראל, מוצע להקל בהליכי התכנון והרישוי של הצבת בתי שימוש יבילים לנכים, על מנת לעודד הקמת מתקנים כאלה לרווחת הנכים אף במבנים שאינם כפופים כיום להוראות פרק ה' 1 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר התקנת סידורים מיוחדים לנכים ציבוריים, כגון תחנות תדלוק חניונים וגנים ציבוריים. זאת, במיוחד על ידי הליכים מהירים וחיסכון בעלויות הכרוכות בהקמת בית שימוש יביל לעומת מבנה דומה קבוע.

  הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - בתי שימוש לנכים), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד