הצ"ח הגדלת ההפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות לגמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת (תיקוני חקיקה)
 
 

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 פגע קשות בזכויות הגמלאים, כפי שבא לידי ביטוי בתיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 ובתיקון לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

עשרות אלפי גמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת, נאלצים להפריש מדי חודש מאות שקלים לביטוח לאומי ולביטוח הבריאות.

הצעת חוק זו באה לתקן את העוול שנגרם לגמלאים, ולשמור על זכויותיהם הבסיסיות על מנת שיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד.

  הצעת חוק ביטול הגדלת ההפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות לגמלאים שיצאו לפרישה מוקדמת (תיקוני חקיקה)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד