הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – עדכון קצבה חודשית), התש"ע–2010
15/06/2010
 
 

בשנת 2008 אימצה הממשלה את המלצות ועדת דורנר והחליטה כי בנוסף לקצבה לניצולי שואה בסך של 1,000 שקלים חדשים הניתנת במסגרת חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007, תינתן על ידי המדינה קצבה נוספת בסך 600 שקלים חדשים. נקבע, כי תוספת זו תינתן באמצעות כרטיס מגנטי אשר יוטען אוטומטית בכל חודש בסך של 600 שקלים חדשים, כאשר הכרטיס המגנטי מאפשר מימוש הסכום המוטען בו לרכישת מזון, תרופות ועזרים רפואיים. כ-2300 ניצולי שואה שעלו לארץ אחרי שנת 1953 מחזיקים כרטיס זה.

מפניות שהגיעו לוועדה לפניות הציבור ובמסגרת דיונים שקיימה הועדה עולה כי רבים מבין ניצולי השואה המחזיקים בכרטיס המגנטי מובכים מעצם השימוש בו, מתקשים לעקוב אחר היתרה העומדת לזכותם בכרטיס ובשל כך לעיתים אף נמנעים מלעשות בו שימוש כלשהו.

המניעה להעביר את קצבה הנוספת ישירות לחשבונות הבנק של ניצולי השואה מקורה בחוק עצמו, שם נקבע  סכום הקצבה על סך של 1,000 שקלים חדשים. הכרטיס המגנטי משמש ככלי עזר לגבור על קביעה זו. לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שניתן יהיה להעביר לחשבונות הבנק של ניצולי השואה ישירות, הן את הגמלה המקורית והן את התוספת שאושרה בהתאם להמלצות הוועדה.

יודגש כי הצעת חוק זו אינה כרוכה בתוספת תקציבית, משום שהיא אינה מגדילה את גובה הגמלה, אלה מסדירה את אופן קבלתה.

  הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון – עדכון קצבה חודשית), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד