הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – תגמול מיוחד), התש"ע–2010
15/06/2010
 
 

אחת המסקנות שמופיעות בדו"ח הביניים של צוות הבדיקה הפרלמנטארי לבחינת תפקוד אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, אשר הוקם במהלך הכנסת ה-18 מטעם וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, היא הצורך ביצירת מנגנוני תמיכה ועידוד תעסוקה עבור נכי צה"ל, ובכלל זאת, בחינת הקשר והיחס שבין קבלת תגמול "נצרך" לבין רצונו של הנכה להצטרף למעגל העבודה והכדאיות שבכך עבורו, משום שהללו קריטיים לשיקומו. כיום, החוק הקיים אינו מעודד את אוכלוסיית נכי צה"ל לצאת ולעבוד למחייתם ורובם מסתפקים בתגמול זה. מה גם, שנכון להיום, נכה שלא מצליח להשתלב במעגל העבודה למרות שניסה, אינו זכאי לקבל את תגמול ה"נצרך" שוב.

הצעת החוק מתייחסת לקושי העצום של נכי צה"ל, אשר שילמו בגופם ובנפשם למען ביטחון המדינה וקיומה, לקיים את עצמם ביום-יום, לחיות בכבוד ולהתמודד כראוי עם נכותם. יוזמי הצעת החוק סבורים, כי על המדינה מוטלת החובה לגלות אחריות, לדאוג ולעודד את הנכים לצאת ולפרנס את בני משפחתם ואף להרחיב את יכולתם שלהם לטפל בבריאותם ולפעול לרווחתם. בנוסף, סבורים יוזמי הצעת החוק, כי מרכיב חשוב בשיקום הנכה הינו היציאה לעבודה והתחושה המלווה אותו בקימה בבוקר עם מטרה, הן מבחינת ההיבט וההשלכות החברתיים והן מבחינת ההיבט וההשלכות הכלכליים. עבור הנכה, הקושי בתפקוד יום-יומי הינו רב, וכך גם לצערנו השגת מקום עבודה, שכן הנכים עדיין מהווים מגזר המופלה לרעה בשוק העבודה.

מטרת הצעת החוק היא לעודד את הנכה לצאת לעבודה ובכך להקטין את תלותו במדינה, ללא חשש כי לא יוכל לספק לעצמו ולנסמכים על שולחנו את צרכיהם, וכן להביא למצב בו משפחת הנכה תתפקד כ"תא משפחתי" על-פי הנורמות החברתיות הנהוגות. הצעת חוק זו, באה לעולם גם כדי להסיר את חששו של הנכה, לפיו אם אכן ייצא לעבוד, יתכן ותיפגענה הכנסתו ובריאותו ובשל כך, הוא נמנע מלנסות לצאת ולהתמודד עם האתגר שבהשגת מקום עבודה.

כך לדוגמא, המנגנון המוצע בהצעת החוק יפעל כדלקמן (נכון לערכים המוניטאריים ליום הגשת הצעת החוק):

א. נכה המרוויח בחודש עבודה כ-2,000 שקלים חדשים או שאינו עובד כלל – יהיה זכאי לתגמול שווה ערך לסכום שניתן כיום (כ-7,000 שקלים חדשים).

ב. נכה המרוויח בחודש עבודה בין 2,000 שקלים חדשים ל-8,000 שקלים חדשים - יהיה זכאי להשלמת תגמולו ל- 10,000 שקלים חדשים בקירוב.

ג. נכה המרוויח בחודש עבודה בין 8,000 שקלים חדשים ל-20,000 שקלים חדשים - יהיה זכאי לתגמול שווה ערך ל-2,000 שקלים חדשים בקירוב.

ד. נכה המרוויח בחודש עבודה מעל ל-20,000 שקלים חדשים - לא יהיה זכאי לקבל תגמול כלל.

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – תגמול מיוחד), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד