הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התש"ע–2010
8/06/2010
 
 

הסכם הניידות שנחתם בין הביטוח הלאומי לבין משרד האוצר מכוח סעיף 9(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 מעניק הטבות והלוואות לקניית רכב ואבזרים לזכאי אשר מוגדר כמוגבל בניידות.

רשימת הליקויים בתוספת הראשונה של ההסכם הינה רשימה סגורה, ומתייחסת לליקויים שמתייחסים לפלג גופו התחתון של המבוטח.

קטועי ידיים מהכף ומעלה וקטועי אצבעות כפי שמוצע בתיקון אינם זכאים להטבות מעין אלה. תכליתו של ההסכם היא במתן הקלות והטבות למבוטחים שהם מוגבלים בניידות.

מטרתו של התיקון המוצע היא להכיר במבוטחים עם ליקוי זה ולהכליל אותם בתוך ההגדרה הרחבה של המונח מוגבל בניידות, מבוטחים עם ליקוי זה יכולים להשתמש ברכבים ולנהוג, כשהם משתמשים בפטנט ייחודי שמקנה להם יכולת יכולות ומיומנות לנהיגה בישראל הכול כשהם מחזיקים באישורים הרלוונטיים.

אין חולק כי תיקון זה חיוני וצודק לנוכח העובדה כי מבוטחים עם ליקויים אלה מופלים לרעה משאר המבוטחים שלקויים נכלל ברשימה של ההסכם.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד