הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ועדה רפואית), התש"ע–2010
20/05/2010
 
 

בדו"ח צוות הבדיקה הפרלמנטארי לבחינת תפקוד אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מיום 24.02.2010, אשר הוקם במהלך הכנסת ה-18 מטעם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, נקבע כי נושא הוועדות הרפואיות מחייב רוויזיה עמוקה ויסודית. זאת, בעקבות עדויות רבות של נכים שטענו כי ההתנהלות בוועדות הרפואיות היא בעייתית בלשון המעטה. רוויזיה זו אמורה להקיף נושאים רבים אשר יידונו בנפרד. על-מנת לצמצם את הטענות, אנו סבורים כי קביעת פרוטוקול להתנהלות הוועדה ובקרה מובנית על התהליך יצמצמו את הטענות.

לפיכך, יוזמי הצעת החוק מציעים כי בכל דיון עם הנכה יושב ראש הוועדה יודיע לנכה איזה מסמכים רפואיים הקשורים לנכה נמצאים בוועדה. בכל דיון תינתן לנכה הזדמנות הולמת להשמיע את דברו ולהציג את בקשתו. כמו כן, דיוני הוועדה והחלטותיה, לרבות הצעות המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול ויוקלטו; השמות המלאים של חברי הוועדה יופיעו בפרוטוקול והוא ייחתם בידי כל חברי הוועדה הנוכחים בישיבה. נכה יהיה זכאי לקבל לפי בקשתו את הפרוטוקול של הדיונים הנוגעים לעניינו ולהאזין להקלטות הדיונים כאמור. ואולם, רשאי יושב ראש הוועדה להחליט שלא למסור לנכה את הפרוטוקול והקלטות או חלק מהם, אם המידע אשר מצוי בפרוטוקול עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של הנכה. היה והחליט יושב ראש הוועדה כי אין למסור למטופל מידע, יודיע מיד על החלטתו לראש אגף השיקום ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו. כמו כן, מוצע גם לאפשר לנכה לערער על החלטת יושב ראש הוועדה לראש אגף השיקום, וזה ימסור את החלטתו בנוגע לערעור תוך 14 ימים. כמו כן, מוצע גם כי נכה יהיה זכאי לליווי של אדם אחד בזמן הדיון בעניינו בוועדה, למעט עורך דינו ויהיה זכאי למלא משוב בעילום שם על פעילות הוועדה לאחר כל פעם שהופיע בפניה. המשובים יועברו לראש אגף השיקום ויפורסמו לציבור פעמיים בשנה.

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ועדה רפואית), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד