הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הפחתת ההשתתפות ברכישת תרופות), התשס"ו-2006
 
 

היתר, את שיעור ההשתתפות העצמית של חברי קופות החולים בתכשירים רפואיים.
כיום, תקרת ההשתתפות הנגבית מחולים כרוניים מגיעה לסכום של 250 שקלים חדשים לחודש.

מוצע להפחית את תקרת ההשתתפות ולקבוע כי חברי קופות החולים בגיל הפרישה, הזכאים  לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, והנוטלים תרופות עבור מחלות כרוניות, יחויבו בהשתתפות עצמית שלא תעלה על 125 שקלים חדשים לחודש.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הפחתת ההשתתפות ברכישת תרופות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד