הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה למיזם מעורבות חברתית בקהילה), התשס"ו-2006
 
 

במציאות שבה הממשלה מקצצת קצבאות ופוגעת בתחומי פעילות החשובים להתפתחותה של האוכלוסייה, היא  מגבילה את גובה התרומות שהמגזר הפרטי יכול לתרום.
נכונות המגזר הפרטי לתרום ולפעול בנושאים חברתיים וסביבתיים גבוהה ויש לתמוך בה.
הצעת חוק זו באה לצמצם את ההגבלות הקיימות ולהגדיל את מעורבות המגזר הפרטי במטרות חברתיות לרווחת כלל האוכלוסייה.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה למיזם מעורבות חברתית בקהילה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד