הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון - מינוי נציגי ציבור), התשס"ו-2006
 
 

הצעת החוק נועדה ליעל את הליכי מינוי נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה, על ידי הקמת ועדת מינויים. לפי המצב החוקי הקיים, נתונה סמכות המינוי בידי שר המשפטים ושר העבודה (כיום, שר התעשיה, המסחר והתעסוקה).

לאור העובדה שנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה משמשים בתפקיד מעין שיפוטי ומכריעים בהחלטות הנוגעות לגורלם של אנשים, קביעת גוף רחב שממנה את נציגי הציבור בבתי הדין העבודה עולה בקנה אחד עם אופן מינוי שופטים על ידי הוועדה לבחירת שופטים לפי סעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה. בתנאי הכשירות של נציגי הציבור לא מוצע כל שינוי מהנדרש מהם כיום.

בנוסף, הרחבת הגוף הממנה את נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה מתיישבת עם עקרונות מנהל תקין.

  הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון - מינוי נציגי ציבור), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד