הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – קביעת מועד למתן הכרה בנכות וקביעת דרגת הנכות), התש"ע–2010
11/05/2010
 
 

אחת המסקנות שהגיע אליה צוות הבדיקה הפרלמנטארי לבחינת תפקוד אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מיום ה- 24.02.2010, אשר הוקם במהלך הכנסת ה-18 מטעם וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, היא כי משך הזמן הארוך מרגע הגשת הבקשה להכרה בזכאות ועד סיום הטיפול בוועדות הרפואיות יוצר לעיתים מציאות של מיקוח ולא של הליך שיקומי. צוות הבדיקה נתקל בתופעה לפיה פסגת השאיפות של חלק ממבקשי ההכרה לזכאות, הינה השגת מקסימום אחוזי נכות ולא שיקום. מציאות זו יוצרת אווירה שלילית ושפה של נצרכות. אשר על כן, יש לפעול לצמצום פרק זמן זה באמצעות ייעול התהליך, הן מצד אגף השיקום והגופים הביטחוניים והן מצד האדם אשר מבקש הכרה לזכאות.

מוצע כי דרגת נכותו של נכה תיקבע בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים מעת שהנכה המציא לוועדה הרפואית את כל המסמכים שהתבקש להמציא, ולעניין קביעת נכות כתוצאה מחבלה שנגרמה במהלך פעילות מבצעית, אימונים או פעילות שביצע מתוקף תפקידו כתומך לחימה – בתוך תקופה שלא תעלה על חודשיים מעת שהנכה המציא לוועדה הרפואית את כל המסמכים שהתבקש להמציא.

כמו כן, מוצע כי קצין התגמולים יקבע האם לקבל בקשתו של אדם להכיר בנכותו או אם לאו, בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים מעת שמבקש הבקשה המציא לקצין התגמולים את כל המסמכים שהתבקש להמציא, ולעניין בקשה להכרה כנכה עקב חבלה שנגרמה במהלך פעילות מבצעית, אימונים או פעילות שביצע מתוקף תפקידו כתומך לחימה – בתוך תקופה שלא תעלה על חודשיים מעת שמבקש הבקשה המציא לקצין התגמולים את כל המסמכים שהתבקש להמציא.  

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – קביעת מועד למתן הכרה בנכות וקביעת דרגת הנכות), התש"ע–2
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד