הצעת חוק חופש המידע (תיקון - פטור מאגרה ליחיד), התשס"ו-2006
 
 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, קובע בסעיף 1 כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. בסעיף 18, מסמיך החוק את שר המשפטים, לקבוע אגרות מטרת הצעת בעד הבקשות לקבלת מידע לסוגיהן השונים. בכך נפגעת זכותם של אזרחים לנגישות למידע ומקשה על עצם הגשת הבקשה.

מטרת החוק לאפשר לאזרח לקבל מידע באופן קל וחופשי וללא תשלום. ההצעה מסייגת את הפטור לבקשה אחת לשלוש שנים מאותה רשות ציבורית.

  הצעת חוק חופש המידע (תיקון - פטור מאגרה ליחיד), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד