הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ו-2006
 
 

בתיקון מספר 7 לחוק הביטוח הלאומי משנת 1995 נקבע, כי עקרת בית, קרי: אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, תהיה זכאית לקצבת זיקנה ותהיה "מבוטחת" לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. במקביל בוטלה הזכאות של בן זוגה לתוספת תלויים בעבורה.
הוראות החוק הוחלו, רק על מי שהגיעה לגיל הזכאות (גיל 65) ביום התחילה ה- 1 בינואר 1996, וזאת לאור העלויות הגבוהות שהיו כרוכות ביישום החוק.
לפיכך, נשים שהגיעו לגיל 65 לפני ה-1 לינואר 1996, אשר הינן היום בנות 75 ויותר, אינן זכאיות לקצבת זקנה.
מוצע, לתקן עיוות זה ולקבוע כי נשים אשר לא עבדו מחוץ למשק ביתן והגיעו לגיל 65 לפני ה- 1.1.1996, יהיו זכאיות לקצבת זקנה. בעקבות תיקון זה ישולם לנשים ההפרש בין קצבת הזקנה לבין תוספת התלויים המשולמת לבן זוגם בסך כ- 500 שקלים לחודש.
התיקון המוצע ישפר את איכות חייהן של עקרות הבית המבוגרות ביותר במדינה, בנות 75 ומעלה, אשר תרמו לתקומתה לבנייתה של המדינה ותביא לשוויון עקרות הבית.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד