הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התש"ע–2010
27/04/2010
 
 

שעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות ובמיוחד אלה עם מוגבלות חמורה הוא נמוך במיוחד בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות.  הצעת החוק נועדה להוות עוד נדבך בחקיקה הקיימת אשר מטרתו להעניק הזדמנות הוגנת ושווה לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה החופשי  וחברה בכלל. החלת עיקרון של אפליה מתקנת בחוק היא הערובה לשינוי ולפתיחת השערים להעסקת אנשים עם מוגבלויות ולשילובם בשוק העבודה ובחברה.

גם וועדת לרון, בדו"ח משנת 2005, המליצה לקבוע מנגנון של התניה של השתתפות במכרזים המתפרסמים מטעם המדינה ומטעם גופים ציבוריים בהעסקת אחוז מסוים של אנשים עם מוגבלות מתוך כלל העובדים, במסגרת חוק חובת מכרזים.

הצעת החוק נועדה ליתן תמרוץ למעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלויות באמצעות מתן יתרון במכרזים לעסק המעסיק אנשים עם מוגבלות.

חוק חובת מכרזים, התשנ"ב–1992 הינו המקום הטבעי להטמעת תהליכים ליצירת שוויון מהותי  באמצעות אפליה מתקנת לאור סעיף 2ב המקנה יתרון לעסק בשליטת אישה, ולאור סעיף 3א המעניק העדפה של תוצרת הארץ, העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין בינלאומי והעדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית.


  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד