הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ראש אגף השיקום), התש"ע–2010
27/04/2010
 
 


אחת הבעיות העיקריות בהתנהלות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, כפי שעלה מדו"ח הביניים של צוות הבדיקה הפרלמנטארי לבחינת תפקוד אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון מיום י' באדר התש"ע (24 בפברואר 2010), אשר הוקם במהלך כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה  מטעם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, היא היעדר ההתייחסות למשאב האנושי באגף שיקום נכים.

על כן, הגיעו חברי צוות הבדיקה למסקנה כי בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, יש לבצע את התיקונים הנדרשים באשר להגדרת מסלולי מיון עובדי אגף השיקום, הגדרות תפקידים, תהליכי הכשרה, קדנציות, תנאי שירות ועוד.

הצעת חוק זו דנה בתפקיד ראש אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון. מוצע כי, ועדה ציבורית שימנה שר הביטחון היא שתבחר את המועמד הראוי ביותר לתפקיד ראש אגף שיקום הנכים במשרד הביטחון. חברי הוועדה יהיו: שופט מחוזי בדימוס שימנה שר המשפטים אשר ישמש כיושב ראש הוועדה; נציג שר הביטחון מקרב עובדי משרדו; נציג ציבור שייבחרו המפקח הכללי של משטרת ישראל, ראש שירות הביטחון הכללי וראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; עובד סוציאלי בעל ניסיון אקדמי ומעשי בתחום השיקום שייבחר בידי הדיקנים של בתי הספר לעבודה סוציאלית; ואדם שדרגתו הצבאית אלוף משנה ומעלה שהוכר כנכה לפי חוק זה, ושאינו עובד משרד הביטחון או ארגון יציג.

כמו כן, מוצע כי לא יתמנה אדם לראש אגף השיקום, אלא אם כן הוא בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום הניהול או פיקוד על גוף בעל היקף פעילות ההולם את היקף הפעילות של אגף השיקום או בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום הרפואה השיקומית או עבודה סוציאלית וניסיון ניהולי מוכח של שלוש שנים לפחות. ובנוסף, מוצע כי תקופת כהונתו של ראש אגף השיקום תהיה ארבע שנים, אם לא קבע שר הביטחון תקופה קצרה יותר בהחלטת המינוי. שר הביטחון יהיה רשאי גם, בנסיבות מיוחדות, להאריך פעם אחת את כהונתו של ראש אגף השיקום לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת. יחד עם זאת, מוצע גם כי שר הביטחון יהיה רשאי להפסיק את כהונתו של ראש אגף השיקום לפני תום תקופת כהונתו.

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – ראש אגף השיקום), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד