הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח מוסד רפואי וקופת חולים על מחלות), התש"ע–2010
27/04/2010
 
 

סעיף 12ב לפקודת התעבורה עוסק בחובת רופא מטפל באדם שמלאו לו 16 שנים, המאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, לדווח לרשות הרפואית עליה החליט שר הבריאות.

הרשות הרפואית, על סמך מידע זה, מעבירה למשרד הרישוי את המלצתה לעניין מתן, התלייה או ביטול של רישיון הנהיגה של אותו אדם.

אנו סבורים כי חשוב מאוד שמידע מסוג זה יעבור לרשויות המדינה הרלוונטיות אך אנו מתנגדים למצב החוקי הקיים היום, בו על הרופא הבודד "להלשין" על מטופליו בפני רשויות המדינה וסבורים על כן, כי על המוסד הרפואי או קופת החולים לדווח על מחלות העלולות לגרום לאדם לסכן את עצמו או אחרים, ודורשים את ביטול רישיון הנהיגה שלו או התלייתו.

  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (דיווח מוסד רפואי וקופת חולים על מחלות), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד