הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות רפואיות, התשס"ו-2006
 
 

מטרתו של חוק זה הנה להסדיר את הפיצויים לחולים שנפגעו בשל מקרים של "כח עליון" או רשלנות רפואית: וזאת מבלי להגדיר "אשמה" על צד זה או אחר.

כמו הטיפול בתאונות דרכים עצם הפגיעה תהיה עילה למתן פיצוי מתאים.

על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, הנפגע מקבל פיצוי ללא קשר למידת הרשלנות של אחד הצדדים. אין הבדל עקרוני אם הפגיעה נגרמת כתוצאה מ"תאונת דרכים" או "תאונה רפואית" ואין לבזבז מאמץ להוכיח "רשלנות" או "כח עליון" העומדים מאחורי הפגיעה. עצם הפגיעה מזכה את הנפגע בפיצוי בהיקף המוגבל  על ידי החוק.

עוד מוצע להקים "קרן לפיצוי נפגעי תאונות רפואיות" אשר תפעל במתכונת דומה לקרן המפצה את נפגעי תאונות הדרכים.

  הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות רפואיות, התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד