הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמול לנצרך וביטוח לאומי), התשס"ו-2006
 
 

סעיף 4ב לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שענינו תגמול לנצרך וביטוח לאומי, קובע, כי הזכאי בחודש פלוני לקצבת זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ינוכה מהתגמול לנצרך המשתלם לו לאותו חודש לפי סעיף 4א סכום השווה לקצבת הזקנה, ובלבד שלא יפחת התגמול לנצרך מהתגמול העיקרי.

נכי רדיפות הנאצים, שלצערנו מתמעטים וגילם מתקדם, נאלצים להפסיד חלק מן הקיצבה שהם זכאים לה כאשר הם מקבלים קיצבת זקנה.

התגמול לנכי רדיפות הנאצים היא המחויבות המעטה שחייבים להם בעוד שקיצבת זקנה זכאים לה כל אזרחי ישראל המגיעים לגיל זה.

נכי רדיפות הנאצים שעברו טראומה בלתי ניתנת לתיאור יותר מכל קבוצה אחרת זכאים לתגמול זה להוצאותיהם המיוחדות והצעת החוק באה לנתק את הזכאות לתגמול זה מקבלת קיצבת הזקנה.

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - תגמול לנצרך וביטוח לאומי), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד