הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תשלום קנס בשל חניה במקום אסור)
23/04/2010
 
 

חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ הגישו לכנסת הצעת חוק המציעה תיקון לחוק חניית נכים הקיים.

עקב המקרים הרבים בהם רכבים בעלי תו נכה זוכים לקבל דוחות חניה מפקחים שאינם בקיאים דיים בחוק, הוגשה הצעת התיקון לחוק הקיים - הדורשת כי רק שוטרים (שלרוב בקיאים יותר בנפתולי החוק) יהיו רשאים להעניק דוחות לרכב נכה החונה בניגוד להוראות.

בעמותת נגישות ישראל תומכים כמובן בהצעת החוק החדשה ומקווים כי היא תעבור ותהפוך לחוק קיים.

להלן נוסח הצעת החוק -

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע–2009

הוספת סעיף 3א

1.             

בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993[1], אחרי סעיף 3 יבוא:

 

 

"דוח חניה

3א.

על אף האמור בכל דין, הסמכות למסור הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3 – תהיה לשוטר בלבד."

 

דברי הסבר

חוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 (להלן – החוק), מתיר לרכב הנכה לחנות בניגוד לחוק, בתנאים מסוימים. בשנים האחרונות פקחים של הרשויות המקומיות רושמים דוחות חניה לנכים שלא בהתאם להוראות החוק.

ידוע כי דוחות החניה הפכו למקור הכנסה עיקרי עבור הרשויות המקומיות אשר אף אינן מסתירות זאת מהציבור הרחב. כמו כן, אף ידוע כי הכשרתם של פקחי החניה מטעם הרשויות המקומיות אינה מעמיקה ויסודית כשל השוטרים. כתוצאה מכך, הפקחים אינם מודעים בראוי להוראות חוק חנית נכים.

מטרת הצעת החוק הינה להגן על ציבור הנכים בישראל מפני חוסר בקיאותם של פקחי החניה לגבי הוראות החוק. רכבו של אדם נכה, שהותאם לצרכיו, הינו תחליף לרגליו וברוב המקרים, רכב זה הינו משמש כאמצעי היחיד של אדם נכה לצורכי ניידות.


 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד