הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשס"ו-2006
 
 

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 (להלן – חוק הדיור הציבורי), מכיר רק בזכאי שהוא נכה 100% המרותק לכסא גלגלים כזכאי להנחות  מיוחדות ברכישת דירה בדיור הציבורי.
הגדרה זו עושה עוול לציבור נכים רחב מאוד אשר אינו מרותק לכסא גלגלים אך מוגדר כנכה 100%, ולציבור העיוורים בישראל, שאינם יכולים לממש את זכותם לדיור על אף נכותם הקשה.
מוצע לתקן עיוות זה, ולקבוע כי גם על נכה שאיננו מרותק לכיסא גלגלים וגם על עיוור יחולו הוראות סעיף 3(ג) בחוק הדיור הציבורי.

  הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תנאי זכאות מיוחדים לנכים ולעיוורים), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד