הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל לידת פג), התשס"ו-2006
 
 

בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), לא קיימת התייחסות למקרים בהם נולדים פגים, והוריהם נאלצים לשהות עימם בבית החולים תקופה ארוכה ולהיעדר בשל כך מעבודתם.

מוצע לתקן את החוק ולקבוע שהורים לילדים פגים יהיו זכאים לשלושים ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם, בדומה לזכאות הורה להיעדר שלושים ימים על חשבון ימי המחלה שלו לצורך טיפול בילדו החולה במחלה ממארת.

  הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל לידת פג), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד