הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פרסום מידע), התשס"ו-2006
 
 

סעיף 26(ה) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, קובע כי כל קופת חולים תעמיד לרשות החברים בה מידע על שירותיה. מוצע לקבוע כי, בנוסף למידע זה, יועמד לרשות החברים בקופה גם מידע לגבי מנהלי הקופה והאחראי לבירור תלונות החברים.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פרסום מידע), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד