הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - השלמת מימון הסל), התשס"ו-2006
 
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), מחייב את האוצר לכסות את ההפרש שבין עלות הסל לבין הסכום הכולל שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לקופות החולים, אולם, החוק אינו מגדיר את מועד העברתן של ההשלמות מתקציב המדינה למימון שירותי הבריאות.

מוצע שהממשלה תעביר לקופות מדי חודש בחודשו את החלק היחסי מההקצבה השנתית להשלמת מקורות מימון של שירותי הבריאות.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - השלמת מימון הסל), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד