הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור פרלמנטרי לשחלוף בסל התרופות), התשס"ו-2006
 
 

מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תאשר כל מקרה של גריעת שירותי בריאות מסל הבריאות (תרופות או טכנולוגיות).

עד לינואר 2004 קבע חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), בסעיף 8(ב), כי שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי, בצו, להוסיף על סל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת (להלן – הועדה) לגרוע ממנו.

בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, תוקן חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ונקבע כי שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי, בצו, ללא צורך באישור הועדה, להוסיף לסל שירותי הבריאות שירותים או תרופות, כנגד גריעה של שירותים או תרופות מהסל, אם שר האוצר אישר כי הצו האמור אינו מוסיף לעלות הסל ואינו מפחית ממנה.

על פי התיקון האמור, נוצר מנגנון שיאפשר לשר הבריאות לגרוע שירותים או תרופות מהסל ללא פיקוח פרלמנטרי וללא צורך באישור הועדה, זאת באמצעות פעולת "שחלוף", כלומר הוספה של שירותים או תרופות כנגד הגריעה האמורה.

עוד נקבע כי אם נקבעו בצו האמור גריעה והוספה של שירותים ותרופות בשיעור העולה בשנת תקציב אחת על 1% מעלות הסל לאותה שנה, טעון הצו אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

עלות סל התרופות מסתכמת בכ-200 מליון ₪ בשנה. על פי המצב אחרי תיקון החוק, רק שחלוף של כ- 20 מליון ₪ לפחות בסל הבריאות, דבר שבמציאות אינו מציאותי, יצריך את אישור הועדה.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שכל פעולה של גריעת שירותי בריאות מהסל – תרופות או טכנולוגיות, ולרבות פעולות שחלוף, תתאפשר רק באישור של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בנוסף להתייעצות עם שר האוצר ולאישור הממשלה.

להצעת החוק אין עלות תקציבית.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור פרלמנטרי לשחלוף בסל התרופות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד