הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני, התש"ע–2010
9/03/2010
 
 

משמעות המושג טרור היא הטלת פחד על כלל האזרחים ונטיעת התחושה שכל אחד ואחת מהם חשוף לפגיעה בגופו ואף לאיבוד חייו על לא עוול בכפו ובאופן שרירותי לחלוטין.
ארגוני הפשע בישראל מטילים את חיתתם על אזרחי מדינת ישראל באותו האופן שמטילים ארגוני הטרור הפלסטינאים רק שבעוד אלו מטילים טרור לאומני, אלו מטילים טרור פלילי.
מחויבותה הראשונה של מדינה כלפי האזרח היא לדאוג לביטחונו האישי ולהרגשתו כמוגן בתוך מדינתו. משכשלה המדינה לעשות זאת שומה עליה לעמוד לצד האזרח ובני משפחתו.
לא אחת, מצליחים ארגוני הפשע לפגוע באזרחים ובבני משפחותיהם פגיעה אנושה כאשר הקורבן הוא המפרנס במשפחה או הורה, פגיעה אשר מתעצמת כאשר מוטלות על המשפחה השכולה הוצאות כספיות של הטיפול הרפואי והמשפט.

הצעת חוק זו באה לעשות צדק עם הנפגעים מטרור פלילי ולתקן את העוול בו כיום לא זכאים נפגעי אלו ובני משפחותיהם לתגמולים מן המדינה כפי שזכאים נפגעי טרור לאומני; לפיכך, יש להחיל דין שווה על נפגעי טרור פלילי ונפגעי טרור לאומני ולהשוות את התגמולים להם זכאים הם ובני משפחותיהם.

  הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני, התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד