הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התש"ע–2010
3/03/2010
 
 

מוצע לשנות את הגדרת נכה שתכלול קבוצות נוספות שלא נכללות בגדר החוק, ובמרכזן – את יהודי רומניה, לוב ותוניסיה. מדובר בקבוצה קטנה של נכים מבוגרים אשר נכותם נגרמה בוודאות כתוצאה מרדיפות הנאצים. תיקון החוק יהווה "תיקון עוול היסטורי". כמו כן, מוצע לקבוע כי נכי רדיפות הנאצים יהיו זכאים לקבלת תגמולים ללא תלות בתאריך עלייתם לישראל ולא כפי שהחוק בנוסחו הנוכחי קובע שתגמולים ישולמו רק לנכי רדיפות הנאצים אשר עלו לישראל עד לשנת 1953, ואשר יוצר כיום הפליה בין נכים שונים.

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגדרות זכאות), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד