הצעת חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון - הפחתת מס על רכב), התשס"ו-2006
 
 

נטל המס על רכב במדינת ישראל הוא מהגבוהים בעולם.

בתרשים המצורף, המסתמך על נתוני משרד האוצר וסופק באמצעות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רק דנמרק גובה מיסים יותר גבוהים על רכב מאשר ישראל (כ-175% מול כ-120% בהתאמה), כאשר לאחר ישראל מופיעות יוון, פורטוגל, אירלנד ומדינות אחרות.

שיעור המס המצטבר על רכב פרטי בישראל מורכב ממכס (7%), מס קניה (95%) ומס ערך מוסף (15.5%) ומהווה נטל כלכלי כבד על האזרח.
בהשוואה, מדינות כגון צרפת, איטליה, גרמניה ולוקסמבורג, גובות רק מס ערך מוסף ללא מיסים אחרים על רכב, וירדן גובה מס קניה בשיעור שלא עולה על 50%.

לפיכך מוצע להוריד את שיעורי מס הקניה על רכב ובאמצעות כך להשוות את שיעור המס המצטבר על רכב פרטי בישראל לזה המיושם באירלנד (כ-50%), מדינה שרמת השכר בה דומה לזו הקיימת בישראל ולעתים אף גבוהה ממנה.
הדבר יסייע בידי שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות שאין בידן לקנות רכב חדש.

  הצעת חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון - הפחתת מס על רכב), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד