הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התש"ע–2010
16/02/2010
 
 

האשפוז הסיעודי, למעט אישפוז סיעודי מורכב, אינו כלול כיום בשירותי הבריאות שבאחריות קופת החולים, והוא ניתן על ידי משרד הבריאות. קבלת הסיוע במימון האשפוז הסיעודי כפופה למגבלות תקציב המיועד לנושא במשרד הבריאות (ה"קודים") וכרוכה בתקופות המתנה משמעותיות עד למימוש הזכאות. בנוסף, השירות ניתן בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של המתאשפז ובני משפחתו, היכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש.
פיצול האחריות לטיפול הרפואי בין קופות החולים ומשרד הבריאות פוגע ברציפות ותיאום הטיפול הרפואי הכולל, יוצר כפילויות בתחומי שירות שונים ומחסור באחרים וגורם ל"טרטור" החולה הקשיש ובני משפחתו. הימצאותו של השירות באחריות משרד הבריאות מכפיפה את הזכאות לשירות למסגרות ואילוצי תקציב (קודים) ומנציחה את תור ההמתנה הארוך הקיים כיום.
בשל חסרונות אלה, מוצע להעביר את האחריות לטיפול בחולה הסיעודי ותשוש הנפש מידי משרד הבריאות לידי קופות החולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהלך זה ישפר את הרצף הטיפולי ואיכות השירות לחולה הקשיש, יגדיל את התמריצים לרפואה מניעתית לשיקום ולאבחון וטיפול מיטבי בתחלואה כרונית וייעל את התהליך הטיפולי לכל אורכו.
סעיף 3 בהצעת החוק מבקש להגדיל את דמי ביטוח הבריאות מ-5% ל-5.3%.
סעיף 1 קובע כי הישפוז הרפואי הוא מרכיב עצמאי בין מרכיבי סל השירותים הבסיסי וסעיף 2 מעניק לשר הבריאות סמכות לקבוע בתקנות כללים למתן השירות על ידי הקופות. בתקנות יקבע, כעקרון מנחה ובפירוט, ששירותי הטיפול הסיעודי והשירות לתשושי הנפש, יינתנו על בסיס שיקולים רפואיים, באיכות ובמרחק סבירים, כמו גם בתוך זמן סביר שלא יעלה על משך המתנה של עשרה שבועות (למעט מקרים דחופים שאשפוזם יהיה מיידי לפי החלטת גורם מוסמך שייקבע), וכן דרכי קביעת מנגנון הזמן הסביר ומנגנוני הערעור
 סעיפים 4 ו-5 מתקנים את התוספות השניה והשלישית, כך שנושא האשפוז הסיעודי שבאחריות משרד הבריאות יהיה חלק מהשירותים שבהם מחוייבת קופת החולים. יש לציין כי נושא האשפוז הסיעודי המורכב כבר מצוי כיום באחריות קופות חולים, אך השינוי המוצע יביא לביטול ההשתתפות העצמית שאשפוז זה כרוך בו, בכפוף להסמכת השר לקבוע השתתפות עצמית.
לפי הצעה זו, תקציב משרד הבריאות המיועד כיום למימון האשפוז הסיעודי יועבר, עד תחילת התיקון המוצע  לידי קופות החולים.
הצעת חוק זו היא פרי עבודת צוות במשרד הבריאות שבחן את נושא העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בראשות גבי בן-נון, ד"ר אהרון כהן וד"ר איריס רסולי.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד